به وبسایت ثبت تغییرات شرکت، ثبت فردا خوش آمدید !

اگر می خواهید از روش ها و مراحل ثبت تغییرات شرکت، ثبت انواع شرکت و ثبت نام ها و برند (علامت) های تجاری مطلع شوید، این وبسایت بهترین راهنمای شما خواهد بود. امیدواریم مطالب این سایت برای شما کاربر کرامی مفید باشد. برای مشاوره رایگان تلفنی نیز می توانید با شماره 88880727 021 تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد 3 را به 1000727 ارسال نمایید

روند ثبت در یک نگاه

ثبت شرکت

ثبت شرکت

قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک ثبت شرکت، موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

1. حداقل تعداد سهامداران در ثبت شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد(ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
2. حداقل سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد(ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
3. پس از تهیه مدارک لازم جهت ثبت شرکت (اظهارنامه، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره ، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ، مجوز درخصوص موضوع درصورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن براساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.
4. درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس در تشکیل و ثبت شرکت و فق دستور ماده 101(ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بریک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی میتواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به : الف-تصویب اساسنامه ب- انتخاب هیئت مدیره ج- انتخاب بازرسان د- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضا شود.
5. الف) ثبت شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد (ماده 107 ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود دراینصورت شخص حقوقی یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید (ماده 110 ل.ا.ق.ت)
ج) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری ، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی تواند به مدیریت شرکت هنگام ثبت شرکت انتخاب شود.(ماده 111ل.ا.ق.ت)
د) درصورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک،(درهنگام ثبت شرکت) تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد (ماده 115 ل.ا.ق . ت)
ه) در ثبت شرکت ها مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد (ماده 109 ل.ا.ق . ت)
و) هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد(ماده 119 ل.ا.ق . ت)
ز) رئیس هیئت مدیره علاوه بردعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است، دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید (مواد 119 و 120 ل.ا.ق . ت)
ح) برای هریک از جلسات هیئت مدیره ( برای ثبت شرکت) باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر درجلسه برسد (م 123 ل.ا.ق . ت)
ط) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. درثبت شرکت ، مدیرعامل درعین حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی (م 124 ل.ا.ق . ت) و هیات مدیره درموقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید و انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و درعین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد(م 126 ل.ا.ق . ت)
ی) اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، طرف معامله قرار بگیرند و درصورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت درجریان امر قرار گیرد(م 129 ل.ا.ق . ت)
مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید (م 142 ل.ا.ق . ت)
ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره مبلغی به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود همچنین درصورتی که در ثبت شرکت در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره اعطا گردد(م 134 ل.ا.ق . ت)
6. مجمع عمومی عادی هرسال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا برطبق قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی درهر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید(م 144 ل.ا.ق . ت)
انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد(م 145ل.ا.ق . ت)
الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است(م 17 ل.ا.ق . ت)
ب)انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) درثبت شرکت باید درصورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد(م 20 ل.ا.ق . ت) امضا ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد . ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا درصورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند (م 146 ل.ا.ق . ت)
د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس ثبت شرکت انتخاب نمود . د-1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت درامانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.
د-2-مدیران یا مدیرعامل شرکت د-3-اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم د-4-هرکس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد (م 147 ل.ا.ق . ت)
ه) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران دراختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند ، بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام درحدود قانون و اساسنامه رعایت شده و درصورتی که مدیران اطلاعات برخلاف حقیقت دراختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند (م 148 ل.ا.ق . ت) و همچنین بازرسان درثبت شرکت ها مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام درمرکز شرکت آماده باشد و درصورتی که بازرسان متعدد باشند هریک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. (م 150 ل.ا.ق . ت)
و) بازرس یا بازرسان می توانند درهر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند و می توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند دراین صورت باید قبلاً کارشناس را به شرکت معرفی نمایند .(م 149ل.ا.ق . ت)

ز) بازرس یا بازرسان باید هرگونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و درصورت اطلاع از وقوع جرمی درحین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م 151 ل.ا.ق . ت) و درصورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147 ل.ا.ق . ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثرقانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است (م 152 ل.ا.ق . ت)

ح) درصورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر دراساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیرقابل شکایت است (مستفاد از م 153 ل.ا.ق . ت) و بازرس یا بازرسین درمقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که درانجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود (م 154 ل.ا.ق . ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند (م 156 ل.ا.ق . ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م 155 ل.ا.ق . ت)

ط) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند(م 91 ل.ا.ق . ت) هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان می تواند درمواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نماید دراین صورت دستور جلسه باید درآگهی دعوت قید شود .

7. مجمع عمومی مؤسس نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت درآن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند 5 ماده 20 ل.ا.ق . ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود.

درانتخاب روزنامه حتما کثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود.


کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشر می گردد به عمل آید (م 98 ل.ا.ق . ت)

8. پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه –کل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

9. وفق ماده 48 قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمیر (با توجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور درمهلت مقرر مشمول جریمه می شوند.

Top